Skip to main content

RHEVA är ett sårskydd som låter såret andas. Ingen komponent i skyddet absorberar väta vilket gör att produkten kan användas såväl inom som utomhus.

Det specialanpassade nätet håller de största infektionsriskerna borta tack vare den unika formen. Nätet fungerar som en skiljevägg mellan såret och allt som kan skapa infektion, så som insekter och olika former av beröring, exempelvis ett hästtäcke.

Skyddet är beröringsfritt mot såret och skapar en lugn miljö. Sår läker oftast bäst om det är lite fuktigt, speciellt i början av sårläkningsprocessen. RHEVA motverkar uttorkning av såret.